ipko

Për t’u qasur në ueb faqen e IPKO-së duhet të keni, së paku, shfletuesin Internet Explorer verzionin 8. Për të shkarkuar verzionin e duhur të Internet Explorer klikoni këtu.

To view IPKO’s web page you must, at least, have Internet Explorer browser version 8. To download the needed version of the Internet Explorer browser, click here.

Da biste pristupili web stranici IPKO, morate imati bar Internet Explorer verziju 8. Za preuzimanje Internet Explorer pretraživaca, kliknite ovde.