Shërbime të kombinuara

Pako PRO

Me njërën nga 6 pakot Pro për biznesin tuaj ju kurseni kohë dhe perfitoni të gjitha shërbimet duke filluar nga Telefonia Mobile, Telefonia Fikse, Televizioni Digjital dhe Interneti.

Më shumë
Më shumë

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp