Shërbimet e telefonisë fikse

0 800 dhe 0 900

Numri 0 800 lehtëson komunikimin me klientët tuaj!

Ju krijoni mundësi më të mëdha për komunkim të drejtëpërdrejtë me klientët tuaj, duke u ofruar atyre numër për thirrje pa pagesë.

Përmes numrit 0 800 ju përfitoni nga marrëdhëniet e përmirësuara me klientët aktual, si dhe krijoni më shumë mundësi për klientët e rinj të biznesit tuaj.

Krijoni më shumë besim, duke treguar efikasitet në komunikim dhe kujdes për shpenzimet e klientëve tuaj.

Thirrjet e pranuara nga IPKO consumatoret kushtojnë vetëm 0.05 EUR për minutë.ndersa nga operatore tjere 0.07 EUR

Për më shumë informata, ju lutemi drejtohuni ne e-mail adresën keyaccounts@ipko.com

0 900 numër premium për biznesin tuaj!

Përfitoni nga komunkimi i drejtëpërdrejtë me klientët tuaj përmes numrit Premium, të ofruar nga IPKO.

Shijo benefitet e numrit 0 900 në secilën thirrje që klientët tuaj e bëjnë drejt jush, duke ofruar njëkohësisht linjë të hapur për informacione dhe detaje tjera për të gjithë klientët tuaj.

Merr numrin 0 900 për t’i mundësuar klientëve tuaj të biznesit të bëjnë mbledhjen e fondeve, të votojnë drejtpërdrejtë në television ose të organizojnë gara të ndryshme. Ndërsa, thirrjet e pranuara nga telefonia fikse IPKO dhe ato nga telefonia mobile mund të dizajnohen në bazë të marrëveshjes së biznesit tuaj me IPKO-në.

Klientët mund të zgjidhni nga lista e tarifave të përcaktuara në kuadër të IPKO-së.

Çmimorja e numrit Premium 0900 (EUR):

 • 0.85
 • 0.99
 • 1.50
 • 2.00
 • 2.50
 • 3.00
 • 3.50
 • 4.00

Për më shumë informata, ju lutemi drejtohuni ne e-mail adresën keyaccounts@ipko.com.

+ 0 800

Numri 0 800 lehtëson komunikimin me klientët tuaj!

Ju krijoni mundësi më të mëdha për komunkim të drejtëpërdrejtë me klientët tuaj, duke u ofruar atyre numër për thirrje pa pagesë.

Përmes numrit 0 800 ju përfitoni nga marrëdhëniet e përmirësuara me klientët aktual, si dhe krijoni më shumë mundësi për klientët e rinj të biznesit tuaj.

Krijoni më shumë besim, duke treguar efikasitet në komunikim dhe kujdes për shpenzimet e klientëve tuaj.

Thirrjet e pranuara nga IPKO consumatoret kushtojnë vetëm 0.05 EUR për minutë.ndersa nga operatore tjere 0.07 EUR

Për më shumë informata, ju lutemi drejtohuni ne e-mail adresën keyaccounts@ipko.com

+ 0 900

0 900 numër premium për biznesin tuaj!

Përfitoni nga komunkimi i drejtëpërdrejtë me klientët tuaj përmes numrit Premium, të ofruar nga IPKO.

Shijo benefitet e numrit 0 900 në secilën thirrje që klientët tuaj e bëjnë drejt jush, duke ofruar njëkohësisht linjë të hapur për informacione dhe detaje tjera për të gjithë klientët tuaj.

Merr numrin 0 900 për t’i mundësuar klientëve tuaj të biznesit të bëjnë mbledhjen e fondeve, të votojnë drejtpërdrejtë në television ose të organizojnë gara të ndryshme. Ndërsa, thirrjet e pranuara nga telefonia fikse IPKO dhe ato nga telefonia mobile mund të dizajnohen në bazë të marrëveshjes së biznesit tuaj me IPKO-në.

Klientët mund të zgjidhni nga lista e tarifave të përcaktuara në kuadër të IPKO-së.

Çmimorja e numrit Premium 0900 (EUR):

 • 0.85
 • 0.99
 • 1.50
 • 2.00
 • 2.50
 • 3.00
 • 3.50
 • 4.00

Për më shumë informata, ju lutemi drejtohuni ne e-mail adresën keyaccounts@ipko.com.