Telefonia Fikse

Çmimet më të volitshme na bëjnë që të jemi zgjedhja më e mirë në treg!

Përveq pakove me çmimet më të lira për thirrje në vend dhe thirrjet ndërkombëtare, gjithashtu ofrojmë edhe pajisje të cilat ju mundësojnë komunikim më të lehtë brenda biznesit tuaj, gjithashtu edhe për komunikim me bashkëpunëtorët tuaj jashtë zyrës.

Shih pakot
Shih pakot

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp