Super rrethi

Të gjithë shfrytëzuesit e tarifave “Business Start”, “Business Team”, dhe “Business Free Team” me ofertën “Super Rrethi”, mund të flasin me 10 persona në rreth për vetëm 1 cent në minutë.

Më shumë
Më shumë

Rrethi im

Rrethi im” është shërbim i posaçëm që ju mundëson komunikim me tarifa më të lira me të afërmit tuaj.

Më shumë
Më shumë

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?