Tani, si klient i pakove të biznesit , GSM prepaid apo postpaid, ju mund të zgjedhni në mes të tri pakove FOL EU për thirrjet ndërkombëtare dhe të komunikoni pandërprerë drejt të gjitha shteteve anëtare të BE-së.

Me pakot e biznesit FOL EU përfitoni minuta ndërkombëtar për thirrje drejt shteteve anëtare të BE-së.

 

Informata rreth shfrytëzimit të pakove:

  • Aktivizimi, Ndryshimi ose Deaktivizimi per shfrytezuesit postpaid bëhet nepërmjet zyrtarit përgjegjës për biznese;
  • Aktivizimi per shfrytezuesit prepaid bëhet duke derguar SMS ne 50505 me tekstin: EU15, EU35 ose EU80;
  • Ndryshimi per shfrytezuesit prepaid bëhet duke aktivizuar pakon që deshiron;
  • Deaktivizimi per shfrytwzuesit prepaid bëhet duke derguar SMS ne 50505 me tekstin: EUSTOP;
  • Verifikimi i bilancit te minutave bëhet nëpërmjet kodit *411#.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?