Pakot e internetit në mobil

 

Sa shpenzon internet në mobil?

Zgjedh pakon më të përshtatshme për ty varësisht se sa dhe për çfarë e shfrytëzon internetin në mobil.

3.50
Validiteti21 ditë
Aktivizimi*900*3#

5GBWiFi FALAS në mobil për përdorim në të gjitha pikat tona të WiFi, kudo në Kosovë!

Çmimet pas shpenzimit të pakos

Çmimi për 500KB e para është 0.285€, ndërsa çdo 10KB në vazhdim është 0.0010€. Ju duhet t’i keni më shumë se 0.102€ në llogarinë tuaj për të përdorur internetin në mobil.

Si bëhet aktivizimi nëse nuk jeni përdorues i pakove të internetit në mobil? 

Nëse deri tani nuk keni përdorur pakot e internetit në mobil, ju duhet që së pari të bëni aktivizimin e internetit në mobil duke thirurr kodin *321#.

Si ta bëni ç’aktivizimin?

Pakoja juaj e përzgjedhur do të ç’aktivizohet vetëm atëherë kur të skadojë.

Kontrolli i llogarisë së MB 

Për të kontrolluar llogarinë tuaj të MB duhet të shtypni *900#, ku më pas do të shfaqet shuma totale e MB.