Shpenzoni shumë internet në mobil?

Ne kemi shumë pako me shumë internet, e ti zgjedh pakon më të përshtatshme për ty varësisht se sa dhe për çfarë e shfrytëzon internetin në mobil.

*Nga data 11 Dhjetor pakot e internetit në mobil do të pësojnë ndryshime ( Shiko tabelën).
Pakot aktuale do të riaktivizohen në mënyrë automatike sipas çmimorës dhe validitetit të ri.
Per të ndalur akitivizimin automatik të pakove thirr kodin *900*9#.

3.99
Validiteti14 ditë
Aktivizimi*900*3#

5GBWiFi FALAS në mobil për përdorim në të gjitha pikat tona të WiFi, kudo në Kosovë!

Çmimet pas shpenzimit të pakos

Çmimi për 100KB e para është 0.21€, ndërsa çdo 100KB në vazhdim është 0.02€ Ju duhet t’i keni më shumë se 28 cent në llogarinë tuaj për të përdorur internetin në mobil.

Si bëhet aktivizimi nëse nuk jeni përdorues i pakove të internetit në mobil? 

Nëse deri tani nuk keni përdorur pakot e internetit në mobil, ju duhet që së pari të bëni aktivizimin e internetit në mobil duke thirurr kodin *321#.

Si ta bëni ç’aktivizimin?

Këto pako riaktivizohen në mënyrë automatike. Për ndalim të riaktivizimit automatik duhet të thirrni kodin *900*9#.

Kontrolli i llogarisë së MB 

Për të kontrolluar llogarinë tuaj të MB duhet të shtypni *900#, ku më pas do të shfaqet shuma totale e MB.

Nga data 1 janar 2022 çmimi për 100KB në vazhdim do të jetë nga 0.05EUR në 0.07EUR.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?