Pakot me internet për mobil janë pako me parapagim të dizajnuara për përdorim vetëm brenda territorit të Kosovës dhe ofrojnë internet me shpejtësi 4G (telefoni juaj duhet të mbështes teknologjinë 4G).

Varësisht sa shpenzoni internet, ju mund të zgjidhni pakon më të përshtatshme me sasi të ndryshme të MB. Këto pako përmbajnë vetëm internet ndërsa për pakot e kombinuara me parapagim: internet, minuta dhe SMS shtyp këtu.

Për përmbajtje, kohëzgjatje dhe çmim të pakove me internet referojuni tabelës së mëposhtme:

GBÇMIMETVALIDITETIAKTIVIZIMI
1GB1.5 €24h*900*0#
2GB2.5 €7 ditë*900*1#
3GB3.5 €10 ditë*900*2#
4GB4.5 €14 ditë*900*3#
8GB6.5 €30 ditë*900*5#
10GB8.5 €30 ditë*900*7#

Nëse keni problem me shfrytëzim të internetit, ju lutem kontrolloni nëse e keni aktivizuar shërbimin e internetit paraprakaisht. Nëse jo, aktivizojeni atë duke thirrë kodin *321#.

Pas skadimit të pakos, pakoja më e madhe me MB do të riaktivizohet në mënyrë automatike kurdo që realizoni mbushje. Në qoftë se nuk dëshironi që pakoja të aktivizohet në mënyrë automatike ju mund të bëni ndaljen e aktivizimit automatik duke thirr kodin *900*9# se paku një ditë para datës së riaktivizimit.

Pas shpenzimit të MB të pakos aplikohen çmimet stadarde si më poshtë: 

KategoriaÇdo 100 KB
Biznes  €               0.02

Konsumatori duhet të ketë më shumë se 0.28EUR në llogari për të përdorur internetin në mobil pas shpenzimit të pakos.

Në tabelën e më poshtme gjeni kodet të cilat mund të i shfrytëzoni për menaxhim të pakove me internet:

Pakot AktivizimiKontrollimi i llogarisëPërmbajtja e pakoveAnulimi i aktivizimit automatikDërgimi i pakove si dhuratë
1GB*900*0#*900#

Ose MyIPKO App

*900#

Ose MyIPKO App

*900*9#*212#

Ose MyIPKO App

2GB*900*1#
3GB*900*2#
4GB*900*3#
8GB*900*5#
10GB*900*7#
Menaxhimi i pakove, aktivizimi, kontrollimi i gjendjes së llogarisë, dërgimi i pakos si dhuratë mund të bëhen më lehtë nëpermjet aplikacionit MyIPKO (të cilën e gjeni në AppStore dhe PlayStore).

*Shërbimi i dërgimit të pakove si dhuratë mund të jetë i padisponueshëm me kërkesë të veçantë të biznesit.

Ju lutem të keni kujdes!

  • Për të mos u shpenzuar nga llogaria kryesore për internet, ju duhet që paraprakisht të ndalni “data” në telefonin tuaj dhe të aktivizoni një pako të re, pastaj të lëshoni përsëri opsionin “data”.
  • MB e pashfrytëzuar të pakos humben në skadim të saj. Në mënyrë që t’i shfrytëzoni ato ju duhet të aktivizoni pako të re para skadimit të pakos së vjetër (të paktën një ditë më herët), përndryshe ato humben.

Mbushjet fizike dhe eletronike

Për të aktivizuar pako paraprakisht duhet të keni mjete të mjaftueshme në llogari. IPKO ofron mundësinë e dërgimit të mbushjes në vlera të ndryshme në numrin tuaj apo në numër IPKO të dikujt tjetër duke vizituar cilindo nga dyqanet dhe distributorët tanë apo më lehtë duke dërguar mbushje elektronike nëpërmjet kanaleve të më poshtme:

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?