Aktivizimi I pakove

Për të filluar përdorimin e Internetit në telefonin tuaj, duhet t’i aplikoni disa hapa të shkurtë dhe të lehtë:

01

Thirrni në numrin *321#

Për aktivizim të internetit në mobil, duhet të thirrni në numrin *321# . Pas thirrjes, do t’ju vije një sms ku tregon që shërbimet e juaja interneti në mobil dhe MMS janë aktivizuar. Pas kësaj të ristartoni telefonin tuaj.

02

Më pas, duhet ta konfiguroni telefonin mobil:

 • Manualisht,
 • Përmes instrukcioneve të prezentuara në www.ipko.com
 • Në çdo dyqan të IPKO-së,
 • ose duke thirr në Qendrën për Thirrje 049/038 700 700

03

Dhe së fundi, e aktivizoni pakon tuaj të përzgjedhur:

 • Përmes SMS-it,
 • Përmes IPKO Meny-së
 • ose duke thirr në Qendrën e Thirrjeve në 049/038 700 700

Konfigurimi

Për ta konfiguruar telefonin tuaj manulisht, duhet t’i vendosni këto informata:

 • APN: IPKO
 • Username: (nuk duhet)
 • Password: (nuk duhet)
 • Proxy: 213.229.249.40
 • Proxy port: 8080

Konfigurimi manual për iPhone:

 • Settings
 • General
 • Network
 • Cellular Data Network:
 • APN: IPKO
 • Username: (none)
 • Password: (none)

Aktivizimi përmes SMS-it

Pasi ta keni aktivizuar opsionin e Internetit dhe konfiguruar telefonin, atëherë pakon tuaj të përzgjedhur përmes SMS-it e aktivizoni duke dërguar fjalën në numrin 50505:

 • Mini” për aktivizimin e pakos me 300 MB Internet në mobil
 • Midi” për aktivizimin e pakos me 700 MB Internet në mobil
 • Maxi” për aktivizimin e pakos me 1 GB Internet në mobil

Si ta bëni ç’aktivizimin?

Pakoja juaj e përzgjedhur do të ç’aktivizohet vetëm atëherë kur të skadoj, do të thotë pas 30 ditësh nga dita e aktivizimit. Për ta ndalur ri-aktivizimin për muajin e ardhshëm duhet të dërgoni porosi në numrin 50505 me fjalën “stop web”.

Kontroll i llogarisë së MB

Për të kontrolluar llogarinë tuaj të MB duhet të shtypni *123*1#, ku më pas do të shfaqet shuma totale e MB.

*Kjo vlen vetem brenda territorit të Kosovës