Pakot për biznese

Zgjedhni pakon që i përshtatet kërkesave tuaja:

PakoGBFree WiFiÇmimetValiditetiAktivizimi
1GB1GB5GB1.50 €7 ditë*900*1#
2GB2GB5GB2.50 €14 ditë*900*2#
3GB3GB5GB3.50 €21 ditë*900*3#
5GB5GB5GB5.50 €30 ditë*900*5#
7GB7GB5GB7.50 €30 ditë*900*7#

Ju përfitoni në çdo aktivizim!

Në secilën pako që e aktivizoni, ju merrni FALAS 5GB WiFi internet në mobil të cilin mund ta përdorni në të gjitha pikat tona të WiFi në të gjitha qytetet e Kosovës.

Si bëhet aktivizimi nëse nuk jeni përdorues i pakove të internetit në mobil? 

Nëse deri tani nuk keni përdorur pakot e internetit në mobil, ju duhet që së pari të bëni aktivizimin e internetit në mobil duke thirurr kodin *321#.

Si ta bëni ç’aktivizimin?

Pakoja juaj e përzgjedhur do të ç’aktivizohet vetëm atëherë kur të skadojë.

Kontrolli i llogarisë së MB 

Për të kontrolluar llogarinë tuaj të MB duhet të shtypni *900#, ku më pas do të shfaqet shuma totale e MB.

Çmimet pas shpenzimit të pakos: Çmimi për çdo 100KB në vazhdim është 0.01€.

Pakot e internetit në mobil

Zgjedh një nga pakot e internetit dhe aktivizo duke dërguar SMS me tekstin “Micro”, “Mini”, “Midi”, “Maxi”, “Mega” ose “Giga” në numrin 50505. Ju do të merrni sasinë e MB dhe do të paguani cmimin në bazë të ditëve të mbetura deri në fund të muajit.

PakoTransferÇmimiPagesa sipas shfrytëzimitFree WiFi
Micro100MB/muaj1.53 EUR10kb/0.0008 EUR5GB
Mini300MB/muaj1.99 EUR10kb/0.0008 EUR5GB
Midi700MB/muaj4.02 EUR10kb/0.0008 EUR5GB
Maxi1000MB/muaj5.04 EUR10kb/0.0008 EUR5GB
Mega3000MB/muaj10.13 EUR10kb/0.0008 EUR5GB
Giga10000MB/muaj20.30 EUR10kb/0.0008 EUR5GB

Interneti në mobil bazuar në përdorim

Me këtë pako, ju do të ngarkoheni me pagesë sa herë që do të përdorni shërbimin, do të thotë e paguani sa herë që e përdorni. Internetit në mobil është i mundësuar në baza mujore, ose për periudhën deri sa nuk e shpenzoni transferin.

Çmimi për 100KB e para është 0.21 EUR, ndërsa çdo 100KB në vazhdim është 0.01 EUR. Ju duhet ti keni më shumë se 28 cent në llogarinë tuaj për të përdorur internetin në mobil.

Si bëhet aktivizimi nëse nuk jeni përdorues i pakove të internetit në mobil?  

Nëse deri tani nuk keni përdorur pakot e internetit në mobil, ju duhet që së pari të bëni aktivizimin e internetit në mobil duke thirurr kodin *321#.

Kontrolli i llogarisë së MB

Për të kontrolluar llogarinë tuaj të MB duhet të shtypni *123*1#, ku më pas do të shfaqet shuma totale e MB.

Data package

Nëse nuk keni nevojë për shërbime me zë, atëherë me këtë pako do të keni të aktivizuara në shfrytëzim vetëm internetin në mobil dhe SMS.