Me këto pako ju mund të flisni dhe shkruani pa menduar për sasi të benefiteve dhe të lundroni në internet  pa marrë parasysh se ku  gjendeni, në Kosovë, rajon, Europë apo edhe SHBA. Vazhdueshmëria e biznesit tuaj sa i përket komunikimit është e garantuar me pakot Plan.

Varësisht kërkesës tuaj për komunikim, Pakot Plan përmbajnë 9 opsione me sasi të ndryshme të benefiteve.

Mos rri pa PLAN!

PLAN 1PLAN 2PLAN 3PLAN 4PLAN 5PLAN 6PLAN 7PLAN 8PLAN 9
MIN drejt IPKOPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMIT
MIN drejt operatorëve tjerë70010001200150020003000400050005000
SMS drejt të gjithë operatorëvePA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMIT
Internet në mobil për Kosovë
13GB15GB25GB30GB35GB40GB45GB55GB100GB
Internet në mobil për rajon1GB1GB2GB2GB2GB5GB
Internet në mobil për EU500MB2GB
Çmimi për muaj10.00€15.00€20.00€25.00€30.00€35.00€40.00€55.00€99.00€

Minutat dhe SMS vlejnë për përdorim vetëm në Kosovë me të gjithë operatorët.

Për më shumë informata kontaktoni këshilltarin tuaj të biznesit. Pas shpenzimit të benefiteve aplikohen tarifat standarde për minutë dhe SMS. Shtyp këtu për të parë çmimin për thirrje dhe sms në shtetet tjera. Në qoftë së keni nevojë për më shumë internet ju mund të kaloni në pako PLAN më të madhe apo të aktivizoni pako të veçanta për internet si me poshtë:

Pako shtesë me internet në Kosovë:

GBÇMIMETVALIDITETIAKTIVIZIMI
1GB1.5 €24h*900*0#
2GB2.5 €7 ditë*900*1#
3GB3.5 €10 ditë*900*2#
4GB4.5 €14 ditë*900*3#
8GB6.5 €30 ditë*900*5#
10GB8.5 €30 ditë*900*7#

Detaje shtesë për pakot e internetit në Kosovë, shtyp këtu.

Tabela e informatave për pakot e roaming ne rajon:

Sasia e MBÇmimiAktivizimi
3000 MB10.00 EUR*478*3#
2000 MB6.00 EUR*478*2#
1000 MB3.00 EUR*478*1#

Detaje shtesë për pakot e internetit në Rajon, shtyp këtu.

Tabela e informatave për pakot e roaming ne Evropë dhe SHBA:

InternetÇmimiAktivizimi
1024 MB20 EUR*345*3#
400MB10 EUR*345*2#
50 MB2.5 EUR*345*1#

Detaje shtesë për pakot e internetit në Europë dhe USA, shtyp këtu.

Pas skadimit të MB në pakon tuaj Plan, për shpenzim të internetit në Kosovë aplikohen tarifat standarde:

Shpenzimet per internet  100KB ne Kosove
Biznes me pagese mujore                       0.02 EUR

Tarifat standarde për shpezim të internetit në shtetet e Ballkanit Perendimor:

Shpenzimet për internet  1MB
Biznes me pagesë mujore                      0.14 EUR

Për të parë tarifat standarde për shpenzim të internetit në Europe dhe SHBA shtyp këtu

Ju lutem të keni kujdes!

  • Për të mos u shpenzuar nga llogaria kryesore për internet, ju paraprakisht duhet të ndalni “data” në telefonin tuaj dhe të aktivizoni një pako të re dhe pastaj të lëshoni përsëri opsionin “data”.
  • Nëse keni problem me përdorim të internetit, ju lutemi kontrollojeni nëse e keni të aktivizuar. Nëse jo, aktivizo sherbimin e internetit duke thirr kodin *321#.

 

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?