Pakot PLAN, janë të dizajnuara duke pasur parasysh nevojat individuale për minuta, sms dhe internet mobil. Minutat me pakon PLAN mund t’i shfrytëzoni me të gjithë operatorët në Kosovë.

Me pakot PLAN, ju mund të zgjedhni pakon mujore duke filluar nga 10EUR në muaj. Zgjedh njërën nga pakot mujore PLAN dhe nënshkruaj kontratë 12 dhe 24 mujore.

Mos rri pa PLAN!

PLAN 1PLAN 2PLAN 3PLAN 4PLAN 5PLAN 6PLAN 7PLAN 8PLAN 9
MIN drejt IPKOPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMIT
MIN drejt operatorëve tjerë70010001200150020003000400050005000
SMS drejt të gjithë operatorëvePA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMITPA LIMIT
Internet në mobil për Kosovë
13GB15GB25GB30GB35GB40GB45GB55GBPA LIMIT

(100GB)

Internet në mobil për rajon1GB1GB2GB2GB2GB5GB
Internet në mobil për EU500MB2GB
Çmimi për muaj10.00€15.00€20.00€25.00€30.00€35.00€40.00€55.00€99.00€

Ju mund të rrisni limitin tuaj, duke thirrur *202#

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?