Gjeni më poshtë çmimet e thirrjeve, SMS dhe internet në mobil për Ballkan.

Shërbimi Çmimi
Thirrjet drejt të gjithë operatorëve në Kosovë dhe *Ballkan 0.15€/ min
Pranimi i thirrjës 0.0472€/ min
SMS drejt të gjithë operatorëve në Kosovë dhe *Ballkan 0.06€
MB 0.14€

*Këto çmime vlejnë për Shqipëri, Maqedoni, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi dhe Serbi.