Gjeni më poshtë çmimet e thirrjeve, SMS dhe internet në mobil për Ballkan.

ShërbimiÇmimi
Thirrjet drejt të gjithë operatorëve në Kosovë dhe *Ballkan0.15€/ min
Pranimi i thirrjës0.0295€/ min
SMS drejt të gjithë operatorëve në Kosovë dhe *Ballkan0.06€
MB0.14€

*Këto çmime vlejnë për Shqipëri, Maqedoni, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi dhe Serbi.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?