Gjeni më poshtë çmimet e thirrjeve, SMS dhe internet në mobil për në Ballkanin Perendimor:

ShërbimiÇmimi
Thirrjet drejt të gjithë operatorëve në Kosovë0.18€/ min
Çmimi drejt operatorëve tjerë në BP0.18€/ min
SMS drejt të gjithë operatorëve në Kosovë0.06€
MB0.14€

Ballkani Perendimor përfshin shtetet:

  • Shqipëri,
  • Maqedoni Veriore
  • Bosnjë dhe Hercegovinë,
  • Mal të Zi
  • Serbia

Çmimet vlejnë me të gjithë operatorët.

Për të mos u shpenzuar nga llogaria kryesore për internet, ju duhet që paraprakisht të ndalni “data” në telefonin tuaj dhe të aktivizoni një pako me internet të vlefshme në rajon, pastaj të lëshoni përsëri opsionin “data”.

Shtyp këtu për të parë pakot e vlefshme me internet në rajon.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?