* Për t’ju funksionuar interneti në mobil, lidhuni manualisht me operatorët përkatese, sigurohuni që APN është IPKO, si dhe aktivizoni “Data” dhe “Data Roaming” te Settings.

 • Austri: H3G Austria; T-Mobile; A1 Telekom Austria
 • Belgjikë:Proximus Belgium; Telenet Group, Orange
 • Bullgari:VIVACOM; A1 Bulgaria
 • Danimarkë:H3G Denmark,Telenor, Nuuday A/S
 • Estoni:Elisa; Tele2
 • Finlandë:Elisa, DNA
 • Francë:SFR, Bouygues Telecom
 • Gjermani:Telekom Deutschland (T-Mobile); Telefonica 02, Vodafone
 • Holandë:KPN,Vodafone Libertel, T-Mobile
 • Hungari:Telekom HU (T-Mobile), Vodafone Hungary
 • Itali:Telekom Italia; Wind Tre S.p.a, Vodafone Italia S.p.A
 • Kroaci:Hrvatski Telekom (T-Mobile); A1 Croatia; Tele 2
 • Latvia:SIA Bite Mobile, Tele2SIA Latvia
 • Lituani: UAB Bite Lietuva, UAB Tele2 Lithuania
 • Luksemburg:Tango, Post, Orange
 • Norvegji:Telenor
 • Poloni:P4, Polkomtel , T-Mobile
 • Republika Çeke: T-Mobile; Vodafone
 • Rumani:Vodafone
 • Sllovaki:Slovak Telekom (T-Mobile) , Orange Slovensko
 • Slloveni:Telekom Slovenia; A1 Slovenia, Telemach
 • Suedi:H3G Sweden; Telenor Sverige AB; Tele2-Comviq
 • Spanje: Vodafone
 • Qipro: Epic LTD
 • Zvicër:Sunrise
 • Mbretëria e Bashkuar: Telefonica O2, Vodafone
 • Maltë: Epic Communications Limited
 • Greqi: Vodafone-Panafon ,Cosmote (T-Mobile)
 • Portugali: Vodafone
 • Irlandë: Meteor Ireland, Vodafone

Mënyrat e pagesës:

 1. Aplikacioni My IPKO
 2. Dyqan/pikë të shitjës të IPKO-së

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?