* MB mund të përdoren edhe në Kosovë.
*Për t’ju funksionuar interneti në mobil, lidhuni manualisht me operatorët më poshtë, sigurohuni që APN është IPKO, si dhe aktivizoni “Data” dhe “Data Roaming” te Settings.

  • Shqipëri: ALBTelecom (Eagle); One Telecommunications (Telecom Albania), Vodafone
  • Maqedoni Veriore: A1 MK(VIP)
  • Mali i Zi: M:Tel (29703)
  • Bosne dhe Hercegovinë: BH Telecom
  • Kroaci: HT HR
  • Greqi: Cosmote
  • Serbi:A1 SRB(VIP)
  • Turqi: Vodafone; Turkcell

Mënyrat e pagesës:

  1. Aplikacioni My IPKO
  2. Dyqan/pikë të shitjës të IPKO-së

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?