“Rrethi im” është shërbim i posaçëm që ju mundëson komunikim me tarifa më të lira me të afërmit tuaj. Thërrisni dhe u dërgoni SMS-a 5 personave në rrethin tuaj me zbritje në tarifat e dhëna:

  • Thirrjet brenda rrethit: 4 centë minuta
  • SMS-at brenda rrethit: 2 centë SMS

Administrimi i numrave në listën “rrethi im”

Për ta krijuar listën “Rrethi im”, e tëra që duhet ta bëni është që të dërgoni SMS-a në numrin 50505 me tekst:

  • Plus 049xxxxxx për të shtuar një numër në listën “Rrethi im”
  • Minus 049xxxxxx për të hequr një numër nga lista “Rrethi im”

Dërgoni tekstin “Rrethi” në numrin 50505 për të ditur se cilët numra janë në rrethin tuaj.

Ju mund të shtoni në “Rreth…” edhe numra të IPKO telefonisë fikse në formatin si në vazhdim: +38138xxxxxx

Informatë shtesë

  • Pesë numrat e parë në listën “Rrethi im” janë tërësisht pa pagesë
  • Ndërrimi i një numri në listën “Rrethi im”, gjatë një muaji është pa pagesë
  • Çmimi për ndërrimin e numrave të tjerë brenda muajit në listën “Rrethi im” është 0.50€