Pako e thirrjeve ndërkombëtare

Kurseni deri në 43% në thirrjet drejt Evropës!

Tani, si klient i pakove të biznesit , GSM prepaid apo postpaid, ju mund të zgjedhni në mes të tri pakove FOL EU për thirrjet ndërkombëtare dhe të komunikoni pandërprerë drejt të gjitha shteteve anëtare të BE-s.

Me pakot e biznesit FOL EU përfitoni minuta ndërkombëtar për thirrje drejt shteteve anëtare të BE-s.

FOL EU 15FOL EU 35FOL EU 80
Përfitimi15 Min* 35 Min*80 Min*
Çmimi(përfshirë TVSH)5.09 EUR10.18 EUR20.35 EUR
Vlefshmëria 1 Muaj1 Muaj1 Muaj

Informata rreth shfrytëzimit të pakove:

  • Aktivizimi, Ndryshimi ose Deaktivizimi per shfrytezuesit postpaid bëhet nepërmjet zyrtarit përgjegjës për biznese;
  • Aktivizimi per shfrytezuesit prepaid bëhet duke derguar SMS ne 50505 me tekstin: EU15, EU35 ose EU80;
  • Ndryshimi per shfrytezuesit prepaid bëhet duke aktivizuar pakon që deshiron;
  • Deaktivizimi per shfrytwzuesit prepaid bëhet duke derguar SMS ne 50505 me tekstin: EUSTOP;
  • Verifikimi i bilancit te minutave bëhet nëpërmjet kodit *411#.