Qendra e të Dhënave e IPKO-së gjendet në zonën industriale në Fushë Kosovë, me lokacion rezervë në Ulpianë, Prishtinë.

Qendra ka distancë të mjaftueshme (mbi 100 metra) nga pompat e benzinës dhe depot tjera toksike me materiale toksike, korrozive ose të ngjashme. Ka distancë të mjaftueshme nga rrugët e transportit ku transportohen shpesh materiale të rrezikshme.

Ndërtesa është ndërtuar sipas dokumentacionit përkatës të projektit, në përputhje me rregulloret dhe standardet ligjore. Oborri i qendrës së të dhënave mundëson hyrjen e pajisjeve të rënda.

Klimatizimi dhe ftohja

Sistemi i ftohjes përbëhet nga njësitë e sistemit për ftohje të ajrit të instaluara për të gjitha qendrat e të dhënave, kështu që secilën dhomë të sistemit është e instaluar të paktën një kabinet tepricë i ftohjes.

Temperatura mbahen midis 22 ± 2 ° C, dhe niveli i lagështisë në dhomat e serverëve mbahet në shkallën 50 ± 20%. Për secilën dhomë ekziston sistemi i klimatizimit i pajisur me filtra ajri, tregues të gazit dhe me kapacitet për furnizim të ajrit të freskët prej 1-2 ndryshimesh në orë.

Sallat e sistemit kanë kabinete të instaluara për pajisje me qëllim të ndarjes së zonave të ngrohta dhe të ftohta.

Energjia elektrike

Furnizimi me energji elektrike nga rrjeti i shpërndarjes së energjisë elektrike bëhet nga lidhja e drejtpërdrejtë A+ nga KEDS-i.

Në veçanti, gjeneratori diesel me fuqi individuale 1100kW për furnizim rezervë me energji me rezervuar nëntokësor për derivate,  mundëson operim të vazhdueshëm të DEA-s deri në 72 orë.

Serveri me furnizim të pandërprerë të energjisë elektrike (sisteme UPS) vjen nga dy industri të pavarura të energjisë. Ai iu mundëson pajisjeve të përdoruesit dhe sistemeve për furnizim me energji elektrike furnizim të pandërprerë me rrymë njëkahore DC (Sistem DC)

Siguria dhe mbrojtja

Organizimi është i krijuar për të siguruar kontrollin dhe menaxhimin e duhur të sigurisë dhe sistemeve tjera, testimin dhe mirëmbajtjen e rregullt të tyre dhe të procedurave tjera të nevojshme, si dhe për dërgimin e mesazheve SMS dhe postës elektronike në kushte alarmi.

Sistemi i implementuar për Kontroll Mbikëqyrëse Qendrore mundëson kontroll të centralizuar dhe i kontrollon funksionet e aparateve dhe pajisjeve.

Sigurimi i ndërtesës në objektin në fjalë është konstante (24x7x365)

Standardi i lartë arrihet përmes inkorporimit të materialeve solide në ndërtimin e objektit dhe formacionit të hapësirës së serverëve si dhomë e errët, pa hapje të jashtme.

Qasja e autorizuar – hyrja në sistemin e kontrollit elektronik është e bazuar në karta autorizuese me bazë të duhur të të dhënave dhe me shënime të përhershme të historikut të eventeve (personi, data, koha e hyrjes, koha e daljes), e cila mund të merret sipas kërkesës në format standard.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?