Office 365

Office 365 është eksperiencë e integruar e aplikacioneve dhe shërbimeve, dizajnuar për t’ju ndihmuar që ta zhvilloni biznesin tuaj. Merrni aplikacionet si Word, Excel, PowerPoint e shumë të tjera, të përditësuara çdo muaj me veçoritë më të fundit!

Më shumë
Më shumë

Hosting

Përfitimet e hosting-ut të ofruar nga IPKO:

– Hosting brenda Kosovës
– Vend të sigurtë
– Më pak procedura administrative në rast ndërhyrjeje (në rast të nevojës për të marrë të dhënat fizike)

Më shumë
Më shumë

Virtual Private Server (VPS)

Serveri Virtual Privat (VPS) është një makinë virtuale, e cila shitet në formën e shërbimit nga ana e ofruesit të shërbimit të hostingut të internetit.

Më shumë
Më shumë

Collocation

Collocation ofron ndërtesën, ftohjen, energjinë, brezin e frekuencave, dhe sigurinë fizike, ndërkohë që klienti ofron serverët dhe hapësirën e memorjes.

Më shumë
Më shumë

Backup

IPKO Backup mundëson krijimin e një kopjeje rezervë të përmbajtjes suaj të rëndësishme (të dhënave të biznesit, imazheve, dosjeve, bazave të të dhënave, etj.) nga pajisjet tuaja në një hapësirë të sigurt në serverët që gjenden në objektet e IPKO-së.

Më shumë
Më shumë