Virtual Private Server (VPS)

Serveri Virtual Privat (VPS) është një makinë virtuale, e cila shitet në formën e shërbimit nga ana e ofruesit të shërbimit të hostingut të internetit.

Më shumë
Më shumë

Collocation

Collocation ofron ndërtesën, ftohjen, energjinë, brezin e frekuencave, dhe sigurinë fizike, ndërkohë që klienti ofron serverët dhe hapësirën e memorjes.

Më shumë
Më shumë

Hosting

Përfitimet e hosting-ut të ofruar nga IPKO:

– Hosting brenda Kosovës
– Vend të sigurtë
– Më pak procedura administrative në rast ndërhyrjeje (në rast të nevojës për të marrë të dhënat fizike)

Më shumë
Më shumë

Microsoft 365

Microsoft 365 është eksperiencë e integruar e aplikacioneve dhe shërbimeve, dizajnuar për t’ju ndihmuar që ta zhvilloni biznesin tuaj. Merrni aplikacionet si Word, Excel, PowerPoint e shumë të tjera, të përditësuara çdo muaj me veçoritë më të fundit!

Më shumë
Më shumë

Puno me Microsoft Teams pa pagesë për 6 muaj!

Microsoft Teams është aplikacioni i duhur për organizatën tuaj — hapësirë pune për bashkëpunim dhe
komunikim në kohë reale, takime, dhe shkëmbim skedarësh.

Më shumë
Më shumë

DDOS

Pika më e ndjeshme e qasjes në internet është ekspozimi ndaj sulmeve kibernetike e sidomos të llojit DDoS.

Për qëllim të parandalimit të sulmeve të tilla, IPKO ka implementuar një zgjidhje moderne për parandalimin dhe evitimin e sulmeve DDoS.

Më shumë
Më shumë

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?