Virtual Private Server (VPS)

Serveri Virtual Privat (VPS) është një makinë virtuale, e cila shitet në formën e shërbimit nga ana e ofruesit të shërbimit të hostingut të internetit.

Më shumë
Më shumë

Collocation

Collocation ofron ndërtesën, ftohjen, energjinë, brezin e frekuencave, dhe sigurinë fizike, ndërkohë që klienti ofron serverët dhe hapësirën e memorjes.

Më shumë
Më shumë

Hosting

Përfitimet e hosting-ut të ofruar nga IPKO:

– Hosting brenda Kosovës
– Vend të sigurtë
– Më pak procedura administrative në rast ndërhyrjeje (në rast të nevojës për të marrë të dhënat fizike)

Më shumë
Më shumë

Microsoft 365

Microsoft 365 është eksperiencë e integruar e aplikacioneve dhe shërbimeve, dizajnuar për t’ju ndihmuar që ta zhvilloni biznesin tuaj. Merrni aplikacionet si Word, Excel, PowerPoint e shumë të tjera, të përditësuara çdo muaj me veçoritë më të fundit!

Më shumë
Më shumë

Microsoft 365 Bundle

Me produtin më të ri nga IPKO Microsoft 365 Bundle + ju merrni 3 shërbime në një vend! Shërbime të cilat biznesit do të i ofrojnë lehtësi në punën e tyre të përditëshme.

Më shumë
Më shumë

Puno me Microsoft Teams pa pagesë për 6 muaj!

Microsoft Teams është aplikacioni i duhur për organizatën tuaj — hapësirë pune për bashkëpunim dhe
komunikim në kohë reale, takime, dhe shkëmbim skedarësh.

Më shumë
Më shumë

DDOS

Pika më e ndjeshme e qasjes në internet është ekspozimi ndaj sulmeve kibernetike e sidomos të llojit DDoS.

Për qëllim të parandalimit të sulmeve të tilla, IPKO ka implementuar një zgjidhje moderne për parandalimin dhe evitimin e sulmeve DDoS.

Më shumë
Më shumë

Backup

IPKO Backup mundëson krijimin e një kopjeje rezervë të përmbajtjes suaj të rëndësishme (të dhënave të biznesit, imazheve, dosjeve, bazave të të dhënave, etj.) nga pajisjet tuaja në një hapësirë të sigurt në serverët që gjenden në objektet e IPKO-së.

Më shumë
Më shumë