Microsoft Teams është aplikacioni i duhur për organizatën tuaj — hapësirë pune për bashkëpunim dhe komunikim në kohë reale, takime, dhe shkëmbim skedarësh.

Të gjitha në një vend, të gjitha të hapura, të gjitha të arritshme për të gjithë.

Microsoft Teams është aplikacioni për bashkëpunim ekipor në Office 365 që integron njerëzit, përmbajtjen dhe mjetet që ekipit tuaj i duhen që të jenë më të angazhuar dhe efektiv. Abonimi përfshin shërbim 6 muaj falas që i ofrohet klientit nga Microsoft dhe aktivizohet përmes IPKO. Në portalin office365 (portal.office.com) përdoruesit kanë linkun për të shkarkuar programet e Microsoft Teams për PC dhe MAC. Në celularë / tableta aplikacionet janë në dispozicion përmes Play dhe iStore. Për instalimin, përdoruesi duhet të ndjekë udhëzimet që janë në portalin e Microsoft Teams.

Aktivizimi i përdorimit falas do të skadojë pas 6 muajsh pa asnjë tarifë automatike.
Për më shumë informata na kontaktoni në: ict@ipko.com

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?