Collocation është një ambient i qendrës së të dhënave në të cilin biznesi mund të marrë me qira hapësirë për serverët dhe pajisjet e tjera harduerike kompjuterike. Zakonisht, collocation ofron ndërtesën, ftohjen, energjinë, bandwidth, dhe sigurinë fizike, ndërkohë që klienti ofron serverët dhe hapësirën e memories.

Përfitimet nga collocation:

  • Më pak shpenzime për energji elektrike
  • Më pak shpenzime për ftohje
  • Vend të sigurtë

Zgjedhni planin që i përshtatet më shumë biznesit tuaj:

Na kontaktoni në adresën ict@ipko.com për informata më të hollësishmë dhe ne do t’ju përgjegjemi në po të njëjtën ditë.