Collocation është një ambient i qendrës së të dhënave në të cilin biznesi mund të marrë me qira hapësirë për serverët dhe pajisjet e tjera harduerike kompjuterike. Zakonisht, collocation ofron ndërtesën, ftohjen, energjinë, bandwidth, dhe sigurinë fizike, ndërkohë që klienti ofron serverët dhe hapësirën e memories.

Për më shumë informata na kontaktoni në: ict@ipko.com

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?