Serveri privat virtual (VPS) është një makinë virtuale që shitet si shërbim nga IPKO Telecommunications.

Për shumë qëllime, ata janë të barasvlershëm në aspektin funksional me një server fizik të dedikuar, dhe duke qenë të definuar si softuer (software-defined), ka mundësi që të krijohen dhe të konfigurohen shumë më lehtë.

 

Sipas dëshirës ju mund të shtoni dhe Adds Ons CPU, RAM, HDD  (të modifikoni VPS ) në mënyrë  që të përshtatet me nevojat e juaja teknike.

Keni nevojë të testoni shërbimin dhe funksionalitetin e tij? Na kontaktoni në Ict@ipko.com për të marr më shumë informata lidhur me TRY & BUY mundësinë.

 

Përfitimet nga IPKO VPS

Nuk ka nevojë për CAPEX (investime në serverë)

Rritja e kapacitetit është e lehtë

Nuk ka nevojë për mirëmbajtje

Më pak shpenzime në energji elektrike

Më pak shpenzime në ftohje

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?