Serveri privat virtual (VPS) është një makinë virtuale që shitet si shërbim nga IPKO Telecommunications.

Për shumë qëllime, ata janë të barasvlershëm në aspektin funksional me një server fizik të dedikuar, dhe duke qenë të definuar si softuer (software-defined), ka mundësi që të krijohen dhe të konfigurohen shumë më lehtë.

Përfitimet nga IPKO VPS

Nuk ka nevojë për CAPEX (investime në serverë)

Rritja e kapacitetit është e lehtë

Nuk ka nevojë për mirëmbajtje

Më pak shpenzime në energji elektrike

Më pak shpenzime në ftohje

Për më shumë pyetje, ju lutemi na kontaktoni në ict@ipko.com