Bulk SMS

Të njohur edhe si SMS mesazhe në masë, ky është shërbim për dërgimin e mesazhit të njejtë (që përbëhet nga një, dy ose tre SMS mesazhe) tek një numër i madh marrësish në të njëjtën kohë.

Më shumë
Më shumë

Kodet e shkurtra

Të njohur po ashtu edhe si numra të shkurtër, këto janë numra të posaçëm telefoni, dukshëm më të shkurtër se numrat e telefonit të plotë dhe zakonisht të përbërë nga pesë shifra.

Më shumë
Më shumë

Shërbimi 0800

Numri 800 i ofrohet kompanive që duan të dallojnë veten në treg duke u lejuar klientëve të tyre të bëjnë thirrje pa pagesë në numrin e tyre në çdo kohë dhe çmimi do të paguhet nga kompania.

Më shumë
Më shumë

Shërbimi 0900

Shërbimi 0900 është në dispozicion për shërbime premium dhe përmbajtje (content).

Ndryshe nga një thirrje normale, shërbimi 0900 i mundëson përdoruesit të Shërbimit të paguhet për shërbimet e tyre nëpërmjet thirrjeve të klientëve.

Më shumë
Më shumë

Televotimi

Ky produkt ofron 3 mënyra të ndryshme të votimit dhe pasqyrë të rezultateve në kohë reale:

– Votimi përmes thirrjeve në numrin 0900 XXX XXX
– Votimi përmes Premium SMS
– Votimi përmes kodeve USSD

Më shumë
Më shumë

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?