Osnovna tarifa mobilne telefonije

Paketom Business Basic, vaši zaposleni će unutar mreže imati isti plan tarifa za komunikaciju unutar i van IPKO-ve mreže.

Ponude za firme

smartboxtv

Digitalna televizija za firme

Iz ponude IPKO digitalne televizije, vi možete da odaberete mnogobrojne kanale koji su kompletirani u dva paketa:
Premium paket sa 84 kanala i Porodični paket sa 64 kanala