Formulari i aplikimit për partner Biznesi

  • Informacionet kontaktuese

  • Informacionet rreth biznesit

  • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës në kompani - përfaqësuesi ligjor sipas ARBK-së
  • Hidhni file këtu ose
    Llojet e file të pranuar:doc, docx, pdf, xls.
      (Madhësia maksimale e lejuar: 50 MB)