Formulari i aplikimit për partner Biznesi

 • Informacionet kontaktuese

 • Informacionet rreth biznesit

 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës në kompani - përfaqësuesi ligjor sipas ARBK-së
 • Hidhni file këtu ose
  Llojet e file të pranuar:doc, docx, pdf, xls.
   (Madhësia maksimale e lejuar: 50 MB)

  Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?