SMS Top Up preko Raiffeisen

To vam omogućava da dopune svoj mobilni telefon, internet , digitalni televizijski paketi , Duo TV slanjem SMS poruke na 50222 .

Za dopunjavanje računa IPKO mobilnog:

  • Napišite broj mobilnog, razmak, iznos koji želite da dopunite i pošaljite SMS na 50222
  • Primer: ” 049kkkkkk 5 ” (za dopunu od 5€)

Za dopunjavanje računa IPKO interneta:

  • Napišite svoje korisničko ime (ugovora), razmak, internet i pošaljite SMS na 50222
  • Primer: ” xxxxxxxxx INTERNET”

Za dopunjavanje računa IPKO televizije:

  • Napišite vaše korisničko ime ili broj smart kartice, razmak, i pošaljite SMS na 50222
  • Primer: ” xxxxxxxxx TV “

Za dopunjavanje računa IPKO DUOTV (televizija i internet):

  • Napišite vaše korisničko ime ili broj smart kartice, razmak, DUOTV i pošaljite SMS na 50222
  • Primer: ” xxxxxxxxx DUOTV “