049/700 700

Samsung Smart LED TV, Seria 7

For 12 months: Çmimi për TVset është 58.25€ në muaj + MAX Elite 25.00€ apo MAX Mega HD 29.90€

For 24 months: Çmimi për TVset është 29.13€ në muaj + MAX Elite 25.00€ apo MAX Mega HD 29.90€

Hello! How can we help you?

Facebook
Live Chat
Whatsapp