049/700 700

Samsung Smart LED TV

For 12 months: - Çmimi për TVset është 40.00€ + Pako PRIMA

1. PRIMA Basic 22.00 €

2. PRIMA Super 25.00 €

3. PRIMA Ultra Promo 30.00 €

4. PRIMA Ultra 35.00 €

Hello! How can we help you?

Facebook
Live Chat
Whatsapp