049/700 700

Samsung Smart LED TV, Seria 8

For 12 months: - Me pakon Max ELITE 25.00€+ TV 149.92€ në muaj


- Me pakon Max MEGA HD 29.90€+ TV 149.92€ në muaj

For 24 months: - Me pakon Max ELITE 25.00€+ TV 74.96€ në muaj

- Me pakon Max MEGA HD 29.90€+ TV 74.96€ në muaj

Hello! How can we help you?

Facebook
Live Chat
Whatsapp