Numrat 080070070 dhe 080070000 janë numra pa pagese për tu lidhur me qendren e thirrjeve te IPKOs nga te gjithe operatoret tjere ne Kosove.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp