4G aktivizohet përmes kodit *583# ose duke telefonuar në Qendrën e Thirrjeve 038 700 700

Gjithashtu duhet të bëhet ndërrimi i SIM kartelës ekzistuese me atë 4G.