BRAVO RC – Telekomandë me dy butona e cila komunikon me dy drejtime.Funksionet e saj janë. Hapje dhe kyçje.

BRAVO PANELI- Sigurohu ta vendosësh në një vend të perhershëm dhe kyçeni në rrym. Preferohet të vendoset në ri.

BRAVO PIR – Vendoset përballë vendeve të cenueshme si dritare apo ballkon. Kjo pajisje ka mbulueshmërinë deri në 90 shkallë.

BRAVO FD – Detektori optik i kombinuar dhe ai i nxehtësisë preferohet të vendoset në afërsi kuzhinës

BRAVO MC – Detektori me kontakt magnetik vendoset në derën kryesore, më saktësisht pjesa e vogel vendoset në derë ndërsa pjesa e madhe në kornizë të derës.

 

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp