Mënyrat e pagesës:

  • Në të gjitha pikat e shitjes së IPKO-së
  • Përmes portalit online
  • Përmes My IPKO
  • Përmes telefonit mobil të IPKO-së duke thirrur *101#