Për t’u kyqur në kanalin Ipko Support duhet te klikoni këtu.
Ne fillim regjistroheni permes e-mailit apo kuqeni permes Facebook.