Klientët që duan të lidhen me IPKO WiFi duhet të plotësojnë kushtin – të kenë pako aktive të internetit në mobil.

Ekzistojnë dy mënyra të lidhjes në IPKO WiFi :

  1. Me username dhe password – telefonat që nuk e përkrahin EAP SIM duhet të thirrin kodin *678#
  2. Me konfigurim të EAP SIM – telefonat smart që përkrahin EAP SIM duhet të bëjnë konfigurimin

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp