Nëse klientit nuk i funksionon telekomanda duhet të drejtohet ne dyqan për ta blerë telekomandën e re.

Çmimi = 2.90 EUR