Ndërrimi i gjuhës së telefonisë mobile bëhet duke dërguar SMS në numrin 50505 me tekst:

  • Shqip (për gjuhën shqipe),
  • English (për gjuhën angleze) dhe
  • Srpski (për gjuhën serbe).

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp