Për ta konfiguruar telefonin tuaj manulisht, duhet t’i vendosni këto informata:

 • APN: IPKO
 • Username: (nuk duhet)
 • Password: (nuk duhet)
 • Proxy: 213.229.249.40
 • Proxy port: 8080

Konfigurimi manual për iPhone:

 • Settings
 • General
 • Network
 • Cellular Data Network:
 • APN: IPKO
 • Username: (none)
 • Password: (none)