SMS Top Up me Bankën për Biznes

Ju mundëson mbushjen e telefonit mobil, internetit dhe televizionit digjital si dhe pakon DUO TV duke dërguar një SMS në 50000.

Për mbushje të llogarisë së telefonit mobil IPKO:

  • Shkruani numrin e telefonit, pastaj hapësirë, shkruani shumën e mbushjes dhe dërgoni mesazhin në 50000
  • p.sh. 049123xxx 5 – (për mbushje të 5€)

Për mbushje të llogarisë së fiksit IPKO:

  • Shkruani Fiks, hapësirë, shuma e mbushjes që dëshironi ta mbushni me, hapësirë dhe dërgoni mesazhnin në 50000
  • p.sh. “Fiks 038xxxxxx 5” (për mbushje të 5€)

Për mbushje të llogarisë së internetit IPKO:

  • Shkruani Int, hapësirë, emrin e përdoruesit apo emrin e kontratës dhe dërgoni mesazhin në 50000
  • p.sh. “Int emri i përdoruesit”

Për mbushje të llogarisë së televizionit IPKO:

  • Shkruani tv, hapësirë, emrin e përdoruesit apo emrin e kontratës dhe e dërgoni mesazhin në 50000
  • p.sh. “tv emri i përdoruesit”

Për mbushje të llogarisë së DUO TV (televizion dhe internet) IPKO:

  • Shkruani duotv, hapësirë, emrin e përdoruesit apo emrin e kontratës dhe e dërgoni mesazhin në 50000
  • p.sh. “duotv emri i përdoruesit”