SMS Top Up me NLB Prishtina

Ju mundëson mbushjen e telefonit mobil, internetit dhe televizionit digjital si dhe pakon DUO TV duke dërguar një SMS në 50444.

Për mbushje të llogarisë së telefonit mobil IPKO:

  • Shkruani numrin e telefonit mobil, hapësirë, shumën me të cilën doni të mbushni llogarinë dhe e dërgoni mesazhin në 50444
  • p.sh. “049xxxxxx5” (për mbushje të 5€)

Mbushja mund të bëhet prej 5 – 100€.

Për mbushje të llogarisë së televizionit IPKO:

  • Shkruani tv, hapësirë, emrin e përdoruesit apo emrin e kontratës dhe e dërgoni mesazhin në 50444
  • p.sh. “tv xxxxxxxxx”

Për mbushje të llogarisë së internetit IPKO:

  • Shkruani internet, hapësirë, emrin e përdoruesit dhe e dërgoni mesazhin në 50444
  • p.sh. “internet xxxxxxxxx”

Për mbushje të llogarisë së DUO TV (televizion dhe internet) IPKO:

  • Shkruani DUOTV, hapësirë, emrin e përdoruesit apo emrin e kontratës dhe e dërgoni mesazhin në 50444
  • p.sh. “DUOTV xxxxxxxxx”