SMS Top Up me ProCredit Bank

Ju mundëson mbushjen e telefonit mobil, internetit dhe televizionit digjital si dhe pakon DUO TV duke dërguar një SMS në 50333.

Për mbushje të llogarisë së telefonit mobil IPKO:

  • Shkruani numrin e telefonit mobil “hapësirë” shumën me të cilën doni të mbushni llogarinë dhe e dërgoni mesazhin.
  • p.sh. “049xxxxxx5” (për mbushje të 5€)

Për mbushje të llogarisë së IPKO FIKSIT:

  • Shkruani numrin e telefonit fiks “hapësirë” shumën me të cilën doni të mbushni llogarinë dhe e dërgoni mesazhin.
  • p.sh. “038xxxxxx 5” (për mbushje të 5€)

Për mbushje të llogarisë së TELEVIZIONIT, INTERNETIT apo SHËRBIMEVE TË KOMBINUARA:

  • Ju vetëm duhet të shkruani llojin e llogarisë që doni ta mbushni: tv, internet, DuoTV dhe e dërgoni porosinë.
  • p.sh. “DuoTV”
  • Në rast se doni të mbushni ndonjë llogari tjetër nga ajo të cilën e keni të regjistruar në kontratë, duhet të shkruani: emrin e përdoruesit të regjistruar në IPKO “hapësirë” llojin e llogarisë: TV, INTERNET, DUOTV dhe e dërgoni mesazhin.
  • p.sh. “shfrytëzuesi1 DuoTV”