SMS Top Up me Banka Ekonomike

SMS Top Up dhe Banka Ekonomike ju mundëson mbushjen e telefonit mobil, internetit dhe televizionit digjital si dhe pakon DUO TV duke dërguar një SMS në 50005.

Për mbushje të llogarisë tuaj personale të telefonit mobil IPKO:

 • Vetëm shkruani shumen e mbushjes dhe dërgoni mesazhnin në 50005
 • p.sh. “5” (për mbushje të 5€)

Për mbushje të llogarisë së personit tjetër, të telefonit mobil IPKO:

 • Shkruani numrin e personit tjetër, hapësirë, shuma e mbushjes që dëshironi ta mbushni dhe dërgoni mesazhnin në 50005
 • p.sh. “049xxxxxx 5” (për mbushje të 5€)

Për mbushje të disa llogarive, të telefonisë mobile IPKO:

 • Shkruani numrin e një personi, hapësirë, shumen e mbushjes, thurrje (#), numrin e një personi tjeter, hapësirë, shumen, thurrje (#), personi I tretë, hapësirë, shuma, thurrje (#) e kështu me rradhë deri sa numra ju dëshironi t’i mbushni dhe dërgoni mesazhin në 50005
 • p.sh. “049xxxxxx 5 # 049xxxxxx 5 # 049xxxxxx 5”

Për mbushje të llogarisë së fiksit IPKO:

 • Shkruani FIX, hapësirë, emrin e përdoruesit apo emrin e kontratës dhe e dërgoni mesazhin në 50005
 • p.sh. “FIX xxxxxxxxx”

Për mbushje të disa llogarive, të telefonisë fikse IPKO:

 • Shkruani numrin e personit që dëshironi të mbushni, hapësirë, shumën dhe thurrje (#), vazhdoni të shkruani numrin e personit tjetër që dëshironi ta mbushni, hapësirë, shumën dhe dërgoni mesazhnin në numrin 50005
 • p.sh. “038xxxxxx 5#038xxxxxx 5”

Për mbushje të llogarisë së internetit IPKO:

 • Shkruani internet, hapësirë, emrin e përdoruesit dhe e dërgoni mesazhin në 50005
 • p.sh. “internet xxxxxxxxx”

Për mbushje të llogarisë së televizionit IPKO:

 • Shkruani tv, hapësirë, emrin e përdoruesit dhe e dërgoni mesazhin në 50005
 • p.sh. “tv xxxxxxxxx”

Për mbushje të llogarisë së DUO TV (televizion dhe internet) IPKO:

 • Shkruani DUOTV, hapësirë, emrin e përdoruesit apo emrin e kontratës dhe e dërgoni mesazhin në 50005
 • p.sh. “DUOTV xxxxxxxxx”