Bëni pagesat e internetit, TV ose telefonisë fikse përmes telefonit mobil.

Shërbimi i ri i IPKO-së ju mundëson të paguani për shërbimet fikse përmes telefonit tuaj mobil. Paguani pako të internetit, televizionit apo telefonisë fikse, shpejt dhe pa telashe, në çdo kohë dhe kudo.

Për të bërë pagesa përmes telefonit tuaj mobil, ndiqni udhëzimet më poshtë:Shtypni *101#

a.) Në menynë që shfaqet, zgjedhni “Pagesat”

b.) Në mënynë e rradhës, zgjedhni pakon për të cilën doni të paguani” DTV Familjare

  • DUO TV
  • Internet Pako 1
  • Internet Pako 2
  • Internet Pako 3
  • Duo – mini
  • Duo – maxi
  • PPV kredit

c.) Nëse dëshironi të paguani DTV Familjare apo DUO TV, atëherë duhet të shkruani numrin e SMART kartelës tuaj, kurse nëse dëshironi të paguani Internetin, atëherë shkruani emrin tuaj të përdoruesit (username).

d.) Konfirmoni pagesen.

Për ta kryer blerje, duhet të keni kredi të mjaftueshme në llogarinë tuaj të telefonit mobil.

*Nga data 1 prill 2016 cmimi për këtë shërbim do të jetë 0.50Eur. Shërbimi mund të përdoret vetëm një herë brenda një muaji.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp