Poashtu, gjatë kohës tuaj jashtë Kosovës, me IPKO telefoninë mobile, ju mund të bëni transfere të kredisë sa herë që dëshironi, krejt thjeshtë, duke shtypur: *124*shuma e kredisë*049xxxxxx#.