Ftesë për ofertim – Furnizimi me paisje klimatizimi për “Dhomat e Serverëve” në IPKO.

Data: 17.05.2022
Vendi: Prishtinë, Kosovë
Ref.: 0024-03-22
Nga: IPKO Telecommunications LLC

Të nderuar,

IPKO Telecommunications fton të interesuarit për aplikim/ofertim konkurues për furnizimin me paisje klimatizimi për “Dhomat e Serverëve” në IPKO.

Dokumentacioni me kërkesat dhe kushtet e përgjithshme për aplikim/ofertim mund të tërhiqet më 17 dhe 18 Maj 2022 në ndërtesën e IPKO-s në Rr. Zija Shemsiu nr.34, Ulpianë, Prishtinë.

Në rast të interesimit, ju mund ta dërgoni ofertën tuaj në adresën e poshtëshënuar, jo më vonë se 25.05.2022, ora 14:00. Oferta duhet të jetë e futur në zarf/ambalazh sipas udhëzimeve të dokumentacionit me kushtet e përgjithshme për ofertim, dhe të shënohet qartë me titullin e qëllimit.

Sinqerisht,

IPKO Telecommunications
Ulpianë, Rr. Zija Shemsiu nr.34
10 000 Prishtinë.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp