Ftesë për aplikim – Mirëmbajtja e pajisjeve të klimatizimit në objektet dhe dyqanet e IPKO-s

Vendi: Prishtinë, Kosovë
Ref.:  0022-03-22
Nga:  IPKO Telecommunications LLC

Të nderuar,

IPKO Telecommunications fton të interesuarit për aplikim/ofertim konkurues për “Mirëmbajtja e pajisjeve të klimatizimit në objektet dhe dyqanet e IPKO-s”.

Dokumentacioni me kushtet e përgjithshme për aplikim/ofertim mund të tërhiqet prej datës 6 deri me 11 Prill 2022 në ndërtesën e IPKO-s në Rr. Zija Shemsiu nr.34, Ulpianë, Prishtinë.

Në rast të interesimit, ju mund ta dërgoni ofertën tuaj në adresën e poshtëshënuar, jo më larg se 14.04.2022, ora 11:00. Oferta duhet të jetë e futur në zarf/ambalazh sipas udhëzimeve të dokumentacionit me kushtet e përgjithshme për ofertim, dhe të shënohet qartë me titullin e qëllimit.

Sinqerisht,

IPKO Telecommunications
Ulpianë, Rr. Zija Shemsiu nr.34
10000 Prishtinë.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp