Ftesë për aplikim / ofertim – “Infrastrukturen Nëntokësore në Prishtine dhe Ferizaj”.

Vendi: Prishtinë, Kosovë
Ref.:   0017.02.2024
Nga:  IPKO Telecommunications LLC

Titulli: Ftesë për aplikim / ofertim – “Infrastrukturen Nëntokësore në Prishtine dhe Ferizaj”.

Të nderuar,

IPKO Telecommunications fton të interesuarit për aplikim/ofertim konkurues për  punimet në “Infrastrukturen Nëntokësore në Prishtine dhe Ferizaj”.

 

Dokumentacioni me kushtet e përgjithshme për aplikim/ofertim mund ta kërkoni me email ne procurement@ipko.com deri me 05.03.2024. 

Sinqerisht,

IPKO Telecommunications                                                                                    
Ulpianë, Rr. Zija Shemsiu nr.34
10000 Prishtinë.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp