Ftesë per ofertë për punët e “Telework” dhe “Civilwork” në rrjetin e IPKO. Ref: 0034-03-24

Datë: 29.03.2024
Vendi: Prishtinë, Kosovë
Nga: IPKO Telecommunications LLC
Titulli: Ftesë per ofertë për punët e “Telework” dhe “Civilwork” në rrjetin e IPKO.
Ref: 0034-03-24 

Të nderuar,

IPKO Telecommunications LLC, fton të interesuarit për ofertim konkurues për “Punime në fushën e “Telework” dhe “Civilwork” në rrjetin e IPKO”.

Të interesuarit mund ta pranojnë dokumentacionin me kushtet e përgjithshme për ofertim, duke na kontaktuar në email adresën tonë procurement@ipko.com, më së largu deri me datë: 03.04.2024, ora 16:00. 

Të interesuarit për dokumentacionin me kushtet e përgjithshme për ofertim, në kërkesën e tyre duhet të dërgojnë edhe certifikaten e biznesit me të dhënat për lëmin e tyre të operimit, nëse i përshtaten qëllimit të kësaj ftese për ofertim.

IPKO Telecommunications LLC                                                                                    
Ulpianë, Rr. Zija Shemsiu nr.34
10 000 Prishtinë.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp