Novim tarifnim planom, IPKO omogućava svojim korisnicima da razgovaraju jednostavnom i veoma povoljnom taifom sa svim mobilnim operaterima na Kosovu.

Počev od danas, korisnici mobilne telefonije IPKO više neće imati potrebu da pamte cene za pozive upučene drugim mobilnim operatorima na Kosovu, da čekaju trenutak kada su pozivi jeftiniji, ili da nose još jedan mobilni telefon kako bi uštedeli koji cent za pozive koji oni upućuju izvan IPKO mobilne mreže.

Zato, što je danas IPKO lansirao novu i jednostavnu tarifu – “Razgovaraj sa svima”, koja omogućava svim svojim korisnicima mobilne telefonije da upućuju pozive prema svim mobilnim operatorima na Kosovu za samo 9 centi za minut, ili da šalju SMS poruke prema bilo kojem mobilnom operateru za samo 4 centa. Aktiviranje tarife “IPKO Razgovaraj sa svima” vrši se pozivom na kod *600#. Prvo aktiviranje je besplatno.

“Novim tarifnim planom, IPKO nudi najjednostavniju i najjedinstveniju tarifu na tržištu, koja omogućava da pizivi upućeni drugim mobilnim operatorima na Kosovu, ponekad budu jeftiniji od cene koju primenjuju dugi operatori za komunikaciju unutar svoje mobilne mreže. “Sa IPKO “Razgovaraj sa svima” mi težimo da transformišmeo tržište, da učinimo život našim korisnicima jednostavnijim, da nemoraju više da kalkulišu sa cenama za svaki poziv”, rekao je Robert Erzin, izvršni direkktor IPKO.

Nove tarife koje su ponuđene “Razgovaraj sa svima” su i do 50 posto jeftinije od tarifa koje nude drugi mobilni operateri na Kosovu, za pozive ka mobilnoj telefoniji IPKO. “Razgovaraj sa svima” takođe omogućava da se svakodnevna komunikacija sa 10 osoba u krugu obavlja za samo 4 centa za minut i 4 centa za SMS, bez ikakvih troškova za aktiviranje liste “Moj krug”

Nakon prelaska na tarifu “Razgovaraj sa svima”, u toku oktobra meseca korisnici mobilne telefonije IPKO mogu aktivirati i promotivnu ponudu IPKO “Razgovaraj sa svima” za 7 centi po minute prema svim mobilnim operaterima na Kosovu u narednih 6 meseci. Aktiviranje IPKO “Razgovaraj sa svima” za 7 centi možete obaviti pozivom na kod *700#.

IPKO je poznat kao privi mobilni operater, kada su u pitanju niske cene, kvaliteta i usluga, stabilnosti i pokrivenosti mreže mobilne telefonije na Kosovu.