Kërkesa për kodet e sms-ve

 • Shërbimi për dhurimin e parave për organizatat bamirëse dhe personat në nevojë
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • Dokumentet e nevojshme

 • o Kopjen e letërnjoftimit (në të dyja anët) o Kopjen e kartelës së bankës, me numrin e llogarisë ku do të transferohen paratë o Nëse i autorizuari nuk është anëtar i rrethit të parë të familjes, prind ose bashkëshort/e, atëherë duhet të sigurojë një autorizim të noterizuar, i cili nuk kushton më shumë se 2 euro.
  Hidhni file këtu ose
  • o Kopjen e dokumentacionit të diagnozës. o Fotografinë e tij/saj, e cila do të publikohet në rrjetet sociale që menaxhohen nga IPKO-ja.
   Hidhni file këtu ose