Kërkesë për sponsorime

  • Për të aplikuar për sponsorim, ju duhet të keni të bashkëngjitur vërtetimin për fushën e sponsorimit nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ky vërtetim duhet të dorëzohet së bashku me aplikacionin e sponsorimit. Ju faleminderit për interesimin e shfaqur.
  • Informatat kontaktuese

  • Informatat per projektin

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Pse, çka dhe ku do të zbatohet
  • Hidhni file këtu ose

    Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?