IPKO mundëson përdorimin e kodeve të shkurta të SMS-ve 55049, 55001, 55006 dhe 55008 për qëllime të mbledhjes së parave për personat që kanë nevojë për trajtim mjekësor dhe po ashtu mbështet nismat tjera të bamirësisë.

24 kërkesa janë mbështetur gjatë vitit 2016

31 kërkesa janë mbështetur gjatë vitit 2017

37 kërkesa janë mbështetur gjatë vitit 2018

20 kërkesa janë mbështetur gjatë vitit 2019

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?